Tổ chức y tế thế giới đề nghị sử dụng 2 phương pháp để đánh giá sức nghe

-         Sử dụng máy đo thính lực (audiometer)

-         Sử dụng giọng nói (voice test)

Độ điếc

Máy đo TL

Giọng nói

Xử trí

bình thường

£ 25 dB

Nghe được tiếng nói thầm

 

Nhẹ

26-40 dB

Nghe và nhắc lại giọng bình thường cách 1 mét

Có lúc cần máy nghe

Trung bình

41-60 dB

Nghe và nhắc lại giọng lớn cách 1mét

Cần máy nghe thường xuyên

Nặng

61-80 dB

Nghe 1 số từ hét lớn vào tai

Cần máy nghe thường xuyên. Nếu không có thì phải dạy đọc hình môi và ra dấu

Sâu

³ 81 dB

Không có khả năng nghe và hiểu cả tiếng hét vào tai

Máy nghe có thể giúp phần nào. Phải có huấn luyện phục hồi thêm. Đọc hình môi và ra dấu là chủ yếu

Đánh giá thính lực bằng máy đo thính lực

Ảnh minh họa

Máy để kiểm tra độ điếc gọi là máy đo thính lực (audiometer). Có nhiều loại máy đo thính lực khác nhau. Có loại đơn giản chỉ để khám tầm soát điếc. Có loại máy phức tạp để xác định không những mức độ điếc mà còn xác định các dạng điếc Hiện nay ở nước ta, chỉ có một số bệnh viện lớn có loại máy này.

Đánh giá thính lực bằng giọng nói

Tại gia đình và ở hầu hết các cơ sở y tế tuyến dưới không có dụng cụ để kiểm tra thính lực vì thế có thể dùng giọng nói để phát hiện điếc. Các bước tiến hành:

Đứng cách bệnh nhân 1 cánh tay ra phía sau,

chếch về 1 bên

¯

Yêu cầu bệnh nhân đè lên nắp tai bên kia

¯

Lần lượt nói thầm nhiều từ

¯

Nếu  bệnh nhân nhắc lại đúng,

tai đang thử Þ nghe bình thường

¯

Đổi tai thử

¯

Nếu bệnh nhân không nhắc lại được, tiếp tục thử bằng cách phát ra nhiều từ ở giọng bình thường

¯

Nếu  bệnh nhân nhắc lại đúng,

tai đang thử Þ điếc nhẹ

¯

Đổi tai thử

¯

Nếu bệnh nhân không nhắc lại được, tiếp tục thử bằng cách phát ra nhiều từ ở giọng nói lớn

¯

Nếu  bệnh nhân nhắc lại đúng,

 tai đang thử Þ điếc trung bình

¯

Đổi tai thử

¯

Nếu bệnh nhân không nhắc lại được tiếp tục thử bằng cách hét ra nhiều từ ở sát tai

¯

Nếu  bệnh nhân nhắc lại đúng,

 tai đang thửÞ  điếc nặng

¯

Đổi tai thử

Bệnh nhân thậm chí tiếng hét lớn cũng không nghe thì bị điếc sâu hay còn gọi là điếc

Theo ykhoa.net