Tiếng ve kêu trong tai vốn dĩ là một triệu chứng cơ bản của bệnh ù tai. Thực tế ở mỗi người những âm thanh lại đó lại không giống nhau, có người thấy tiếng o o, có người lại thấy tiếng róc rách,... Vậy tại sao bạn nghe thấy tiếng kêu trong tai?