Điều trị suy giảm thính lực bằng cây cối xay có hiệu quả không? Mời bạn nghe PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh sẽ đưa ra đánh giá trong nội dung video này.