Thủng màng nhĩ có thể được điều trị bằng một ca phẫu thuật vá màng nhĩ. Tuy nhiên, việc vá màng nhĩ có khỏi điếc không cũng là thắc mắc của nhiều người. Hãy lắng nghe tư vấn của chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn trong video để có câu trả lời nhé!