Rất nhiều người có thắc mắc ù tai là bệnh gì và khi nào được gọi là ù tai? Dưới đây là câu trả lời của của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh về vấn đề này trong video.