Tình trạng ù tai kéo dài không chỉ khiến người mắc cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm. Ù tai kéo dài ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe?