Tình trạng ù tai, đau đầu có nguy hiểm không? Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn