Tình trạng suy giảm thính lực và ù tai có liên quan đến chức năng sinh lý như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn cụ thể trong nội dung video trên đây.