Để tìm hiểu suy giảm thính lực là gì và tình trạng này ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào thì mời bạn cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong nội dung video trên.