Tình trạng lãng tai nếu không được can thiệp có thể gây ảnh hưởng như thế nào? Để hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn chi tiết đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải qua nội dung video trên đây.