Ù tai, lãng tai thường có biểu hiện là xuất hiện tiếng vo ve trong tai. Khi trong gia đình có người thân bị tình trạng này, chúng ta cần chú ý chăm sóc người bệnh như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải phân tích về vấn đề này tr