Tình trạng tai nghe kém dần đi là tình trạng rất bình thường khi chúng ta già đi. Ở người cao tuổi, các tế bào lông nhỏ ở tai trong chịu trách nhiệm tạo ra âm thanh dần dần ngừng hoạt động. Tại sao tình trạng điếc tai, nghe kém thường gặp ở người cao tuổi?