Chứng ù tai ở người trẻ có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tâm lý. Tại sao hiện nay tình trạng ù tai, suy giảm thính lực ngày càng trở nên phổ biến?