Suy giảm thính lực là tình trạng ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nó lại gây ra nhiều ảnh hưởng tới tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy ảnh hưởng của suy giảm thính lực là gì?