Sau một khoảng thời gian dài chịu đựng cảnh ù tai, phải đeo máy trợ thính khiến cô Lê Thị Tứ (Hải Phòng) mệt mỏi, lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, chỉ sau gần 3 tháng sử dụng Kim Thính, cô đã nghe được, giao tiếp với mọi người xung quanh dễ dàng hơn.