Ông Hoàng Văn Dần đã bị điếc tai, nghe kém nhiều năm. Càng có tuổi, bệnh càng nặng gây khó khăn trong giao tiếp. May mắn, nhờ dùng Kim Thính mà thính lực của ông đã cải thiện nhiều. Xem chia sẻ của ông trong video.