Ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, thính lực? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video.