Suy giảm thính lực kéo dài có thể ảnh hưởng tới chất lượng công việc, cuộc sống của bạn. Thậm chí, nếu tình trạng này không được phát hiện, điều trị kịp thời có thể gây điếc vĩnh viễn. Vậy nhận biết biểu hiện suy giảm thính lực bằng cách nào?