Việc tìm ra nguyên nhân sâu xa gây ù tai, nghe kém đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiện tình trạng này. Cụ thể như thế nào? Để có câu trả lời, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh trong video