Người cao tuổi cần thực hiện chế độ dinh dưỡng như thế nào để cải thiện và tăng cường thính lực? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của TS Nguyễn Thị Vân Anh trong nội dung video.