Người bị điếc đột ngột sau khi gặp tai nạn cần lưu ý những gì? Cải thiện tình trạng này như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video.