Anh Đinh Đức Việt (tên CMND Đinh Văn Hoàng) SĐT: 0392185954 mắc chứng ù tai do làm việc trong môi trường nhiều tiếng ồn. May mắn, anh đã biết tới sản phẩm Kim Thính và cải thiện triệu chứng ù tai chỉ sau thời gian ngắn.