Lạm dụng tai nghe ảnh hưởng đến thính lực như thế nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng theo dõi video và lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải.