Để khẳng định chất lượng sản phẩm, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, Kim Thính “Cam kết hoàn tiền 100% nếu Khách hàng sử dụng không hiệu quả”. Theo đó, sau 60 ngày sử dụng sản phẩm, nếu Khách hàng không nhận thấy cải thiện sẽ được hoàn lại 100% tiền.