Trước đây, suy giảm thính lực vẫn được xem là bệnh của tuổi già. Tuy nhiên, ngày nay, độ tuổi mắc bệnh này ngày càng trẻ hóa và trở thành một trong những căn bệnh thời đại, gây ảnh hưởng nhiều tới chất lượng cuộc sống.