Ù tai có thể liên tục hay ù từng lúc. Vậy khắc phục tình trạng ù tai như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bách trong nội dung video.