Hội thảo khoa học Kim Thính TP HCM ngày 7/6/2014 Kim Thính - hân hạnh tài trợ chương trình này. Tùy vào cơ địa mỗi người mà sản phẩm có tác dụng khác nhau*