Ô nhiễm tiếng ồn được phân thành nhiều loại với mức độ ảnh hưởng khác nhau. Để hiểu rõ về vấn đề này cũng như tình trạng ù tai do tiếng ồn, hãy cùng theo dõi video và lắng nghe những phân tích đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải.