Ù tai gây ra rất nhiều ảnh hưởng đến người bị, đưa lại cảm giác khó chịu, vo ve trong tai. Hậu quả ù tai nghiêm trọng nhất đó chính là gây cản trở quá trình giao tiếp. Mời các bạn lắng nghe Chuyên gia Nguyễn Hồng Hải phân tích về vấn đề này trong video.