GLTT ngày 12/12/2013: Giải pháp mới giúp tăng cường thính lực. Với sự tham gia của GS.TS. Ngô Ngọc Liễn - Nguyên Chủ tịch Hội tai mũi họng Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tùy vào cơ địa mỗi người mà sản phẩm có tác dụng khác nhau*