Điều trị ù tai như thế nào cho hiệu quả? PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh giải đáp