Suy giảm thính lực là một trong những suy giảm chức năng thường gặp nhất của quá trình lão hóa mặc dù ngày nay dường như vấn đề này đang ngày càng trẻ hóa. Vậy điều trị suy giảm thính lực, điếc đột ngột như thế nào cho hiệu quả?