Làm sao để cải thiện chứng bệnh khó chịu này? Hãy lắng nghe tư vấn của chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn trong video sau!