Chức năng thận suy giảm có phải là nguyên nhân dẫn đến ù tai, suy giảm thính lực hay không?