Suy giảm khả năng nghe (thính lực) là sự giảm hoặc mất cảm giác thính giác của hệ thống thần kinh đảm nhận chức năng nghe. Vậy cần làm gì khi có dấu hiệu suy giảm thính lực?