Cần làm gì để cải thiện ù tai, đặc biệt là các bạn trẻ có thói quen sử dụng tai nghe thường xuyên?