Cần làm gì để cải thiện tình trạng ù tai, nghe kém? Để được giải đáp thắc mắc, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Thị Ngọc Dinh trong nội dung video.