Tình trạng lỗ tai kêu rột rột khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu. Vấn đề này có thể ảnh hưởng lớn tới khả năng nghe và giao tiếp hàng ngày. Vậy nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì? Cần khắc phục ra sao?