Chuyên gia Nguyễn Ngọc Phấn phân tích thành phần, tác dụng của sản phẩm Kim Thính trong việc hỗ trợ các chứng bệnh về tai như ù tai, ve kêu trong tai