Trong video trên đây, chuyên gia Nguyễn Hồng Hải sẽ trả lời cho chúng ta về câu hỏi "Bị ve kêu trong tai, suy giảm thính lực một bên tai nên điều trị như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi video.