Hiện nay, sản phẩm Kim Thính được biết đến như là một "trợ thủ" đắc lực đối với những người bị ù tai, điếc tai, suy giảm thính lực. Nậy nên sử dụng sản phẩm Kim Thính như thế nào? Để có câu trả lời chính xác về vấn đề này, hãy cùng theo dõi nội dung video