Với tình trạng ù tai và có tiếng kêu trong tai như vậy, sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thính có đem lại hiệu quả không? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Trần Quang Đạt qua nội dung video trên