Bị điếc đột ngột do dùng nhiều loại thuốc, có nên sử dụng Kim Thính lâu dài không? Để nhận được giải đáp cụ thể về câu hỏi của thính giả trên, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia Trần Quang Đạt.