Điếc đột ngột là hiện tượng mất sức nghe xảy ra một cách đột ngột và diễn biến nhanh trong vòng vài giờ đến vài ngày. Vậy người bị điếc đột ngột nên kiêng gì và làm sao điều trị bệnh hiệu quả. Câu trả lời sẽ có trong video trên.