BCKK - Suy giảm thính lực (KT 31.1.2015). Tùy vào cơ địa mỗi người mà sản phẩm có tác dụng khác nhau*