Bỗng nhiên một ngày, anh Vũ Mạnh Hùng xuất hiện tình trạng ù tai, trong tai như có tiếng mic rè rè, tiếng côn trùng kêu và điếc đột ngột, khiến công việc, cuộc sống bị đảo lộn. Thật may nhờ biết tới sản phẩm thảo dược, anh đã nghe được bình thường,