Tôi bị điếc đột ngột, tôi uống Kim Thính trước khi ăn sáng có được không?
Trả lời:

Chào bạn!

Cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm Kim Thính. Kim Thính là sản phẩm từ thảo dược, an toàn với dạ dày. Vì vậy, bạn có thể uống trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ nhé.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!