Một hộp Kim Thính có bao nhiêu viên?
Trả lời:

Chào bạn!

Một hộp Kim Thính gồm 30 viên (3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên bạn nhé!)

Bạn nên dùng sản phẩm với liệu trình từ 3 - 6 tháng để có hiệu quả tốt nhất bạn nhé!

Cám ơn bạn!